Toimintaterapiaa kotikäynteinä Pohjois-Karjalan alueella.

Lehmo

p.044-9710501

Y-1174178-7

Toimintaterapiassa keskitytään asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa harjoitetaan erilaisia tapoja toimia kuntouttamalla toimitakykyä, muokkaamalla ympäristöä ja ohjaamalla asiakkaan kannalta optimaaliseen tapaan hoitaa itselle tärkeitä asiakokonaisuuksia. Menetelminä kotiympäristössä voidaan käyttää kognitiivisten ja sensomotoristen taitojen harjoituksia harjoitusvälineistöllä. Ensisijaisesti suosin tuttuja tärkeitä itsestä huolehtimisen, päivittäistoimintojen, kodinhoidollisten, sosiaalisten suhteiden, ja kodin ulkopuolella asioimisen toimintakenttiä.

Olen toiminut terapeuttina noin 15 vuotta tehden suurimman osan työurastani palveluntuottajana yksityisenä ammatinharjoittajana eri puolella Suomea. Asiakaskuntani on pääasiassa aikuisia ja nuoria, jotka erilaisista toiminnanrajoituksista johtuen ovat saaneet maksusitoumuksen vakuutusyhtiöltä, perusterveydenhuollon piiristä tai Kelalta toimintaterapiaan.

Terapiamenetelmät voivat olla kaikkea sitä, mitä asiakkan elämään on aikaisemminkin kuulunut ja mitä taitoja hän tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti perus päivittäistoiminnoistaan, harrastuksistaan, työstään ja sosiaalisista suhteistaan.

Jokainen asiakas määrittää tavoitteensa yhdessä kanssani yksilöllisesti. Yhteistyömme on maanläheistä, koti- ja kodin ulkopuolisessa ympäristössä tapahtuvaa. Mukana on huumoria tiukoissakin tilanteissa. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit mahdollisesta yhteistyöstämme tulevaisuudessa. Tällä hetkellä käytössäni ei ole toimitiloja. Teen kotikäynteinä toimintaterapiaa. Kotiympäristössä toimintakyvyn kuntouttaminen on tehokasta ja opitut taidot linkittyvät harjoitteissa suoraan niihin arjen kompastuskiviin, joita sairastuminen tai vammautuminen on henkilöllä aiheuttanut.